Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z

Agnieszka Kosiarz
Karta nauczyciela przemiany w

Karta nauczyciela przemiany w zakresie oceny pracy nauczyciela. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli. Nauczyciele, którzy obecnie świadczą pracę na podstawie umów

Karta nauczyciela wymagania kwalifikacyjne

Karta nauczyciela wymagania kwalifikacyjne nauczycieli. Od września r. nastąpi rozciągnięcie w czasie ścieżki awansu. Przede wszystkim wydłużeniu o rok ulegnie

Karta nauczyciela finansowanie doskonalenia

Karta nauczyciela finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. opcja podwyższenia wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie ustawy - Prawo oświatowe. Zmianie ulegną zarówno

Karta nauczyciela finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. opcja podwyższenia wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie ustawy - Prawo oświatowe. Zmianie ulegną zarówno przepisy dotyczące wynagradzania osób niebędących nauczycielami, jakie są zatrudnianie do prowadzenia zajęć za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. ustawy - Prawo oświatowe. Ich wynagrodzenie ma być nie wyższe niż % kwoty bazowej. Organy prowadzące zyskają nową kompetencje do upoważnienia dyrektora szkoły do przyznania wynagrodzenia w wyższej wysokości. Upoważnienie to będzie wydawane w indywidualnych przypadkach. Artykuł do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło znajomości na rzecz kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty dodatkowo wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się tematyką oświatową.
Artykuł stanowi dogłębną analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela. Autorzy wyjątkowo dużo miejsca poświęcili wyjaśnieniu przepisów, których stosowanie w praktyce powoduje niepewność interpretacyjne. Omówili zarówno nowe rozwiązania ustawowe wprowadzane w kolejnych nowelizacjach Karty Nauczyciela.
Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł rozpocząć praktyki na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole przynajmniej lat od nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Możliwość skracania ścieżki awansu zawodowego w zależności od jakości pracy nauczyciela pozwoli na elastyczne, zindywidualizowane ujęcie do jego rozwoju zawodowego dodatkowo będzie stanowić dodatkowy element motywacyjny umożliwiający promowanie najlepszych w tym zawodzie.

W komentarzu omówiono między innymi takie zagadnienia jak:
- wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,
- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem dodatkowo rozbudowa zawodowy,
- warunki pracy dodatkowo wynagrodzenie, nagrody i odznaczenia nauczycieli,
- uprawnienia socjalne i urlopy, a zarówno odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

Artykuł Karta nauczyciela obejmuje dostatni wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego dodatkowo wojewódzkich trybunałów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowe wydanie wzbogacono o liczne orzeczenia dotyczące aktów wydawanych na podstawie Karty Nauczyciela przez organy piszczałkowe jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w komentarzu znajduje się kompletny wykaz aktów wykonawczych do ustawy. Korzystanie z komentarza ułatwi dokładny skorowidz rzeczowy.

Agnieszka Kosiarz
For took: 23.588ms