Publikacja jest zgodna z aktualnym stanem prawnym (wrzesień 2019 r.).

Krzysztof Lisowski
Karta nauczyciela zmiany w

Karta nauczyciela zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela obejmą m.in. wydłużenie stażu na wysokość nauczyciela kontraktowego

Karta nauczyciela udzielanie urlopu

Karta nauczyciela udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia. Urlopów wypoczynkowych i uprawnień rodzicielskich w szkołach. dni urlopu dla dyrektora szkoły, wakacje

Karta nauczyciela zarobki. Urlopu

Karta nauczyciela zarobki. Urlopu na rzecz poratowania zdrowi. Od stycznia r. wakacje zdrowotny będzie przysługiwać już po latach pracy na

Karta nauczyciela zarobki. Urlopu na rzecz poratowania zdrowi. Od stycznia r. wakacje zdrowotny będzie przysługiwać już po latach pracy na pół etatu lecz tylko w związku z chorobą zawodową albo leczeniem uzdrowiskowym. Jest tylko jedna możliwość skorzystania z urlopu na rzecz poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach. Kolejne wydanie komentarza zważa następujące nowelizacje Karty Nauczyciela:
- Ustawę z dnia marca r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – likwidacja tzw. godzin karcianych, przemiany trybu i zasad postępowania dyscyplinarnego; stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych nauczycieli; rozszerzenie na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za pewne kategorie przestępstw;
- Ustawę z dnia lutego r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dodano nowy art. a;
- Ustawę z dnia sierpnia r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów – zapobieżenie pracowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych spod regulacji Karty Nauczyciela, włączywszy ich w struktury sądów okręgowych.

W komentarzu Karta nauczyciela ułatwieniem na rzecz Czytelnika będzie spis wszystkich omawianych w publikacji zagadnień, skorowidz rzeczowy oraz ujednolicony tekst ustawy – Karta Nauczyciela i teksty wybranych rozporządzeń wykonawczych.

Zaproponowane rozwiązania są odpowiedzią na liczne postulaty środowisk oświatowych i wyniki kontroli przeprowadzonej poprzez NIK. Chodzi o to, że po uzyskaniu awansu na nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel taki nie ma możliwości dalszego rozwoju zawodowego powiązanego z awansem finansowym. Nowe rozwiązanie będzie motywować nauczycieli dyplomowanych do podnoszenia kompetencji zawodowych, co przełoży się na lepszą próba pracy szkoły.

Artykuł jest streszczenie informacji prawnej na rzecz pracowników oświaty, obszerne i drobiazgowe wyjaśnienia zazwyczaj występujących problemów, m.in.:
- wymagań kwalifikacyjnych,
- awansu zawodowego,
- powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji,
- nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień,
- wynagradzania i czasu pracy,
- uprawnień socjalnych i urlopów,
- uprawnień emerytalnych,
- odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- zjawiska mobbingu,
- wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy albo z pracy, chorób zawodowych,
- szkoleń w obszarze bhp, profilaktycznych badań lekarskich,
- aktywności socjalnej szkoły.

Krzysztof Lisowski
For took: 30.109ms