Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, p

Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska
Karta nauczyciela urlopy. Zatrudniania

Karta nauczyciela urlopy. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli. Nauczyciele, jacy obecnie świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub w zakresie prowadzonej

Karta nauczyciela finansowanie doskonalenia

Karta nauczyciela finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Oceny pracy nauczycieli Już wkrótce ocena pracy nauczyciela zyska jeszcze większą rangę. Od oceny

Karta nauczyciela zarobki. likwidacja

Karta nauczyciela zarobki. likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Z dniem września r. z ustawy - Prawo oświatowe

Karta nauczyciela zarobki. likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Z dniem września r. z ustawy - Prawo oświatowe znikną regulacje dotyczące zatrudniania asystentów nauczycieli. Zgodnie z art. projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, osoby zatrudnione w dniu września r. na stanowisku asystenta mogą później je zajmować do dnia sierpnia r. Komentarz uwzględnia przemiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia grudnia r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z r. poz. ) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.in.:
- zadań dyrektora szkoły zgrupowanych z wdrażaniem reformy,
- statusu dyrektora wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w czasie reformy,
- przygotowania arkusza organizacyjnego,
- praw i obowiązków pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych, w tym w zakresie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub w tej samej szkole na inne stanowisko, uzupełniania etatu nauczyciela, stanu nieczynnego czyli ograniczenia zatrudnienia.

Z do lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na wysokość nauczyciela mianowanego oraz z roku do lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na wysokość nauczyciela dyplomowanego. Zmiana ta spowoduje, że podstawowa ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z do lat, jakkolwiek będzie też opcja jej skrócenia.
Skrócenie ścieżki awansu zawodowego będzie zależeć od uzyskania oceny pracy na określonym poziomie. Artykuł do karty nauczyciela to zbiór znajomości prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i skrupulatne wyjaśnienia zazwyczaj występujących problemów, m.in.:
- wymagań kwalifikacyjnych,
- awansu zawodowego,
- powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji,
- nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień,
- wynagradzania i czasu pracy,
- upełnomocnień socjalnych i urlopów,
- upełnomocnień emerytalnych,
- odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- zjawiska mobbingu,
- wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy, chorób zawodowych,
- szkoleń w zakresie bhp, profilaktycznych badań lekarskich,
- działalności socjalnej szkoły.

Ułatwieniem dla Czytelnika komentarza jest spis wszystkich omawianych w książce zagadnień, skorowidz rzeczowy oraz ujednolicony tekst ustawy – Karta Nauczyciela i teksty wybranych rozporządzeń wykonawczych.

Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska
For took: 22.488ms