Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do

Andrzej Barański
Karta nauczyciela odpowiedzialność dyscyplinarna

Karta nauczyciela odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Oceny pracy nauczycieli Już wkrótce ocena pracy nauczyciela zyska jeszcze większą rangę. Od oceny tej

Karta nauczyciela możliwość rozwiązania

Karta nauczyciela możliwość rozwiązania stosunku pracy. Urlopów wypoczynkowych i upoważnień rodzicielskich w szkołach. dni urlopu na rzecz dyrektora szkoły, urlop

Stosowanie przepisów karty nauczyciela.

Stosowanie przepisów karty nauczyciela. Urlopu na rzecz poratowania zdrowi. Od stycznia r. wczasy zdrowotny będzie przysługiwać już po latach pracy

Stosowanie przepisów karty nauczyciela. Urlopu na rzecz poratowania zdrowi. Od stycznia r. wczasy zdrowotny będzie przysługiwać już po latach pracy na pół etatu jednak tylko w związku z chorobą zawodową czyli leczeniem uzdrowiskowym. Jest tylko jedna opcja skorzystania z urlopu na rzecz poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach. Kolejne wydanie komentarza uwzględnia następujące nowelizacje Karty Nauczyciela:
- Ustawę z dnia marca r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – likwidacja tzw. godzin karcianych, zmiany trybu i zasad postępowania dyscyplinarnego; stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych nauczycieli; rozszerzenie na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za pewne kategorie przestępstw;
- Ustawę z dnia lutego r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dodano nowy art. a;
- Ustawę z dnia sierpnia r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów – wyłączenie pracowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych spod regulacji Karty Nauczyciela, włączając ich w struktury sądów okręgowych.

W komentarzu Karta nauczyciela ułatwieniem na rzecz Czytelnika będzie spis wszystkich omawianych w książce zagadnień, skorowidz rzeczowy oraz ujednolicony tekst ustawy – Karta Nauczyciela i teksty wybranych rozporządzeń wykonawczych.

Zaproponowane rozwiązania są odpowiedzią na liczne postulaty środowisk oświatowych i wyniki kontroli przeprowadzonej poprzez NIK. Chodzi o to, że po uzyskaniu awansu na nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel taki nie ma możliwości dalszego rozwoju zawodowego powiązanego z awansem finansowym. Nowe rozwiązanie będzie motywować nauczycieli dyplomowanych do podnoszenia kompetencji zawodowych, co przełoży się na lepszą próba pracy szkoły.

Artykuł jest streszczenie wiedzy prawnej na rzecz pracowników oświaty, obszerne i wnikliwe wyjaśnienia na ogół występujących problemów, m.in.:
- wymagań kwalifikacyjnych,
- awansu zawodowego,
- powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji,
- nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień,
- wynagradzania i czasu pracy,
- upoważnień socjalnych i urlopów,
- upoważnień emerytalnych,
- odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- zjawiska mobbingu,
- wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy czyli z pracy, chorób zawodowych,
- szkoleń w obszarze bhp, profilaktycznych badań lekarskich,
- działalności socjalnej szkoły.

Andrzej Barański
For took: 40.100ms