Jakie zmiany w awansie zawodowym spotkają nauczycieli od roku szkolne

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Karta nauczyciela tekst jednolity.

Karta nauczyciela tekst jednolity. Oceny pracy nauczycieli Już wkrótce ocena pracy nauczyciela zyska jeszcze większą rangę. Od oceny tej będzie

Karta nauczyciela ustawa o

Karta nauczyciela ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Z dniem września r. z

Agnieszka Kosiarz
Kup w naszym sklepie

Karta nauczyciela ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Z dniem września r. z ustawy - Prawo oświatowe znikną regulacje dotyczące zatrudniania asystentów nauczycieli. Zgodnie z art. projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, osoby zatrudnione w dniu września r. na stanowisku asystenta mogą potem je zajmować do dnia sierpnia r. Artykuł uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające po największej części z ustawy z dnia grudnia r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z r. poz. ) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.in.:
- zadań dyrektora szkoły połączonych z wdrażaniem reformy,
- statusu dyrektora wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w okresie reformy,
- przygotowania arkusza organizacyjnego,
- praw i obowiązków pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych, w tym w zakresie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły albo w tej samej szkole na inne stanowisko, uzupełniania etatu nauczyciela, stanu nieczynnego innymi słowy ograniczenia zatrudnienia.

Z do lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na wysokość nauczyciela mianowanego dodatkowo z roku do lat wydłuży się okres pracy potrzebny do rozpoczęcia stażu na wysokość nauczyciela dyplomowanego. Zmiana ta spowoduje, że podstawowa ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z do lat, jednakowoż będzie też opcja jej skrócenia.
Skrócenie ścieżki awansu zawodowego będzie zależeć od uzyskania oceny pracy na określonym poziomie. Artykuł do karty nauczyciela to zbiór wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i drobiazgowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.:
- wymagań kwalifikacyjnych,
- awansu zawodowego,
- powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji,
- nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień,
- wynagradzania i czasu pracy,
- upoważnień socjalnych i urlopów,
- upoważnień emerytalnych,
- odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- zjawiska mobbingu,
- wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy albo z pracy, chorób zawodowych,
- szkoleń w zakresie bhp, profilaktycznych badań lekarskich,
- działalności socjalnej szkoły.

Ułatwieniem dla Czytelnika komentarza jest spis wszystkich omawianych w publikacji zagadnień, skorowidz rzeczowy dodatkowo ujednolicony tekst ustawy – Karta Nauczyciela i teksty wybranych rozporządzeń wykonawczych.

Agnieszka Kosiarz