Karta nauczyciela komentarz. Urlopu dla poratowania zdrowi. Od styczni

Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Z jakich przyczyn można

Z jakich przyczyn można rozwiązać stosunek pracy nauczyciela. Od września r. nastąpi rozciągnięcie w czasie ścieżki awansu. Przede wszystkim wydłużeniu

Karta nauczyciela uprawnienia socjalne.

Karta nauczyciela uprawnienia socjalne. Urlopu dla poratowania zdrowi. Od stycznia r. wczasy zdrowotny będzie przysługiwać wprzódy po latach pracy na

Renata Mroczkowska
Kup w naszym sklepie

Karta nauczyciela uprawnienia socjalne. Urlopu dla poratowania zdrowi. Od stycznia r. wczasy zdrowotny będzie przysługiwać wprzódy po latach pracy na pół etatu ale tylko w związku z chorobą zawodową innymi słowy leczeniem uzdrowiskowym. Jest tylko jedna możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach. Kolejne wydanie komentarza zważa następujące nowelizacje Karty Nauczyciela:
- Ustawę z dnia marca r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – likwidacja tzw. godzin karcianych, przemiany trybu i zasad postępowania dyscyplinarnego; stworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych nauczycieli; rozszerzenie na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za pewne kategorie przestępstw;
- Ustawę z dnia lutego r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dodano nowy art. a;
- Ustawę z dnia sierpnia r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów – wyłączenie pracowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych spod regulacji Karty Nauczyciela, włącznie ich w struktury sądów okręgowych.

W komentarzu Karta nauczyciela ułatwieniem dla Czytelnika będzie spis wszystkich omawianych w lekturze zagadnień, skorowidz rzeczowy oraz ujednolicony tekst ustawy – Karta Nauczyciela i teksty wybranych rozporządzeń wykonawczych.

Zaproponowane rozwiązania są odpowiedzią na liczne postulaty środowisk oświatowych i wyniki kontroli przeprowadzonej poprzez NIK. Chodzi o to, że po uzyskaniu awansu na nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel taki nie ma możliwości dalszego rozwoju zawodowego powiązanego z awansem finansowym. Nowe rozwiązanie będzie motywować nauczycieli dyplomowanych do podnoszenia kompetencji zawodowych, co przełoży się na lepszą próba pracy szkoły.

Artykuł jest kompendium informacji prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia zazwyczaj występujących problemów, m.in.:
- wymagań kwalifikacyjnych,
- awansu zawodowego,
- powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji,
- nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień,
- wynagradzania i czasu pracy,
- upełnomocnień socjalnych i urlopów,
- upełnomocnień emerytalnych,
- odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- zjawiska mobbingu,
- wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy innymi słowy z pracy, chorób zawodowych,
- szkoleń w obszarze bhp, profilaktycznych badań lekarskich,
- działalności socjalnej szkoły.

Renata Mroczkowska